Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Bu bir lisans programıdır.

Programa Kabul Şartları

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde bu lisans programına öğrenci kabulü, YKS adı verilen üniversite giriş sınavı ile yapılmaktadır. Öğrencilerin akademik program tercihlerini bildirmelerinin ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), öğrencileri ÖSYS'den aldıkları puana göre ilgili programa yerleştirir.

Uluslararası öğrenciler bu lisans programına girdikleri SAT, ACT vb. uluslararası sınavlardan birinin puanına veya lise diploma puanlarına göre kabul edilirler.

Değişim öğrencisi kabulü, YDÜ ve partner (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenen şartlara göre yapılır.

Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda yer alan derslere kayıt olabilirler. Ayrıca, YDÜ'de eğitim dili Türkçe olduğu için Türkçe dil seviyelerini kanıtlamaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları ve Kurallar

Bu lisans programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00/4.00'den az olmaması ve programdaki tüm dersleri en az DD/S harf notu ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için gerekli minimum AKTS kredisi 240'dır. Ayrıca öğrencilerin zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamaları zorunludur.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması ve Değerlendirilmesi

Yakın Doğu Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenciler bazı derslerden ilgili yönetmelik çerçevesinde muaf tutulabilmektedir. Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alınan dersin içeriği YDÜ'de verilen dersle eşdeğer ise, ders içeriği değerlendirildikten sonra ilgili fakülte/enstitü onayı ile öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Programın Bilgileri

Turizm Fakültesi’nin amacı,  turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir. Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen turizm sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi turizmciler yetiştirmektir.

Program Kazanımları
1Alanı ile ilgili temel kavramları ve bilgileri anlar.
2Mesleki sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olmak.
3Servis ve hizmet sektörü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde kaliteli bir personel olma bilgi ve becerisi kazanmak.
4Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek.
5Gastronomi ve Mutfak Sanatları  alanında, yönetim, organizasyon, pazarlama, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir. Kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirebilir.
6Türk ve Dünya mutfağı hakkında bilgi sahibi olur ve edindiği bilgileri uygular.
7Sofra düzenleme ve servis teknikleri hakkında bilgi sahibi olur ve edindiği bilgileri uygular.
8 Etkin iletişim becerisine sahip olmak düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini  açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
9Doğru bilgiye erişme ve onu kullanma, problem çözme, analitik düşünme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmek.
10Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahip olmak .
11
Pişirme tekniklerini ve yöntemlerini öğrenir ve uygular.
12Gıdaların özellikleri ve besin değerleri hakkında bilgi sahibi olur.
13İçinde bulunduğu tüm faaliyetlerde etik değerlere bağlı ve toplumsal ve evrensel değerlerden şaşmadan, sahip olduğu bilgileri, çevre ve kişilere saygılı, doğru ve güvenli şekilde kullanmak.
14Sürekli değişen ve küreselleşen dünyada bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve yaşam boyu öğrenim felsefesine sahip olmak.

 

 

 

 

 

Ders ve Program Kazanımları İlişkisi
Mezunlar İçin İş Olanakları

Lisans öğrencileri hem özel sektörde hem de kamuda istihdam edilmektedir. Öğrenciler özellikle Konaklama Sektörü ve Yiyecek İçecek Sektöründe iş imkanları bulabilmektedir. Başarılı mezunlarımıza iş garantisi vermek bizi farklı kılan ve turizm okulları arasında ayrıcalıklı kılan bir noktadır.

Lisansüstü Programlara Erişim

Bu programdan mezun olan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

Programın Yapısı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları  lisans programı toplam 240 AKTS kredilik 52 dersten oluşmaktadır.

Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç her yarıyılda en az 5 ders vardır.

Her programda Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ortak zorunlu dersler ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen diğer ortak dersler bulunur.

  1. sınıftan itibaren her yarıyılda seçmeli dersler açılır.

Programın %18'i seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Her lisans programında en az 5 seçmeli ders bulunmaktadır.

Üniversite Genelinde Verilen Dersler
Ders Yapısı ve Krediler Tablosu

1. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST110 Yiyecek Üretimi I 1 2 3 5
GST111 Turizme Giriş 3 0 3 5
GST115 İşletmeye Giriş 3 0 3 5
MAT131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik 3 0 3 4
İNG101 Turizm İngilizcesi I 3 0 3 3
KAR100 Kariyer Planlama 2 0 0 2
KAM100 Kampüse Uyum 2 0 0 2
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2
TOTAL 30

1. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST140 GST110 Yiyecek Üretimi II 1 2 3 5
GST141 Beslenme Temel İlkeleri 3 0 3 6
GST142 Gıda ve Hijen 3 0 3 5
GST145 Gastronomiye Giriş 3 0 3 5
İNG102 İNG101 Turizm İngilizcesi II 3 0 3 3
KTK100 Kibris Tarihi ve Kültürü 3 0 3 2
TUR102 TUR101 Türk Dili II 2 0 2 2
AİT102 AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 2
TOTAL 30

2. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST240 GST140 Yiyecek Üretimi III 1 2 3 6
GST241 İçeceklere Giriş 3 0 3 6
GST245 Yerel Mutfak 1 2 3 6
GST247 Dünya Mutfağı I 1 2 3 6
GST249 Menü Planlama ve Geliştirme 3 0 3 6
TOTAL 30

2. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST242 Yiyecek Üretimi IV 1 2 3 5
GST243 Turizm Pazarlamasına Giriş 3 0 3 4
GST246 GST245 Yerel Mutfak I 1 2 3 5
GST248 GST247 Dünya Mutfağı I 1 2 3 5
GST264 GST142 Yiyecek ve İçecek Yönetimi 3 0 3 5
GST100 Yaz Stajı I 0 20 0 6
TOTAL 30

3. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST310 Örgütsel Davranış 3 0 3 6
GST315 TRZ126 Hamur İşleri ve Pastacılık 1 2 3 6
GST317 Yiyecek Servisi Yönetimi 3 0 3 6
GST318 GST131 Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü 3 0 3 6
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TOTAL 30

3. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST321 GST310 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
GST328 Turizm Pazarlaması 3 0 3 4
GST340 Yiyecek ve İçecek Operasyonları 3 0 3 5
GST346 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
GST200 Yaz Stajı II 0 20 0 6
TOTAL 30

4. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST411 Temel Sanat ve Estetik 3 0 3 6
GST417 Finansın Temelleri 3 0 3 6
GST420 Ağırlama Endüstrisi Tüketici Davranışları 3 0 3 6
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TOTAL 30

4. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TOTAL 30

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST356 ZİYAFET YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 3 0 3 6
Gst435 ENDÜSTRİYEL MUTFAK UYGULAMALAR 3 0 3 6
GST355 SOĞUK MUTFAK 3 0 3 6
GST447 MODERN PİŞİRME TEKNİKLERİ 3 0 3 6
Gst470 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3 6
GST450 KIBBRIS MUTFAĞI 3 0 3 6
GST451 PASTACILIKTA YENİ TRENDLER 3 0 3 6
GST458 FRANSIZ PASTA VE TATLI ÜRETİM TEKNİKLERİ 3 0 3 6
GST459 YEMEK VE ŞARAP 3 0 3 6
Ek Bilgiler
Mezun olabilmek için toplam 240 AKTS kredilik ders alınması gerekmektedir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri, toplam 240 AKTS kredisi sağlamak için teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, programdan mezun olma şartlarını yerine getirmiş sayılmayacaktır.

Seçmeli Dersler Hakkında Önemli Bilgi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 5 tane teknik seçmeli ders almak zorundadır.

Bu dersler Teknik Seçmeli Dersler listesinden seçilmelidir. Bu listede yer almayan dersler teknik seçmeli ders olarak kabul edilemez.

Seçmeli derslerin AKTS kredisi, müfredatta belirtilen kredilere eşit veya daha fazla olmalıdır.

 

Herhangi bir engelinizden dolayı bu derslere erişim için desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen Engelsiz Desten Birimi’ne başvurunuz. İletişim: [email protected]
Sınav Yönergeleri, Değerlendirme ve Notlandırma

YDÜ’de alınan her ders için dersi veren akademik personel tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda öğrencilere aşağıda açıklaması verilen harf notlarından birisi verilir. Her harf notunun karşılığında bir AKTS ağırlığı mevcuttur.

Aşağıdaki tablo harf notları, ağırlıkları ve AKTS denkliği hakkında bilgi vermektedir:

NOT ARALIĞIHARF NOTUAĞIRLIKAKTS NOTU
90-100AA4.0A
85-89BA3.5B*
80-84BB3.0B*
75-79CB2.5C*
70-74CC2.0C*
60-69DC1.5D
50-59DD1.0E
49 and belowFF0.0F

 

*Yıldızlı harf notları için yüksek olan ağırlık uygulanır.

Herhangi bir dersten başarılı sayılabilmek için öğrencilerin 5. düzey (önlisans) ve 6. düzey (lisans) programlarda en az DD, 7. düzey (yüksek lisans) programlarda en az CC ve 8. düzey (doktora) programlarda da en az CB alması gerekir. Genel ortalamaya dahil edilmeyen dersler için öğrencilerin S (Yeterli) notu alması gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, her yerel harf notunun bir de AKTS karşılığı not bulunmaktadır. Bu şekilde kurumlar arası hareketlilik desteklenmektedir.

Yukarıdaki tablo, YDÜ bünyesindeki tüm dersler için kullanılmaktadır. Bu harf notlarının dışında aşağıdaki harf notları da öğrenci ders dökümlerine işlenir:

ITamamlanmamış (Incomplete)
SYeterli (Satisfactory Completion)
UYetersiz (Unsatisfactory
PYeterli İlerleme (Successful Progress)
NPYetersiz İlerleme (Not Successful Progress)
EXMuaf (Exempt)
NIDahil Edilmemiş (Not included)
WDersten Çekilmiş (Withdrawal)
NADevamsız (Never Attended)

 

I (Incpmplete) notu dersin gereklerini dersi veren akademik personelin kabul edeceği geçerli bir sebepten dolayı ilgili dönemin son tarihine kadar yerine getiremeyen öğrencilere verilir. I notu alan öğrenciler, ilgili dönemin ders notlarının son teslim tarihinden en geç bir hafta sonra tüm eksik yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda bu süre ilgili akademik birim yöneticisi ve yönetim kurulu kararı ile bir sonraki dönemin başlangıç Tarihinden iki hafta öncesine kadar uzatılabilir. Kendisine verilen tarihte yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilerin I notları otomatik olarak FF veya U notuna dönüşecektir.

S (Satisfactory) notu kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (Unsatisfactory) notu kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

P (Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösterebilen öğrencilere verilir.

NP (Not Successful Progress) notu genel not ortalamasına dahil olmayan ve yükümlülükleri bir dönemi aşan derslerde ilgili dönem içerisinde beklenen performansı gösteremeyen öğrencilere verilir.

EX (Exempt) notu programda ilgili dersten muaf olan öğrencilere verilir.

NI (Not included) notu öğrencilerin almış oldukları ancak genel not ortalamalarına dahil olmayan derslerdeki perfromansları için verilir. Bu notlar öğrencinin not dökümünde belirtilir ancak kayıtlı olduğu program çerçevesinde aldığı derslere dahil edilmez.

W (Withdrawal) notu öğrencinin akademik danışmanının önerisi ve ersi veren akademik personelin izni ile ilgili dönemdeki ders ekleme/bırakma tarihinin ardından ve dönem başlangıcından 10 hafta sonraya kadar dersten çekildiği taktirde verilir. Öğrenci programdaki ilk iki döneminde herhangi bir dersten çekilemez. Ayrıca daha önce herhangi bir dersten W notu alan ve notu ortalamaya katılmayan öğrenciler aynı derslerden tekrar çekilemez. Önlisans programında eğitim gören öğrenciler en fazla iki dersten, lisans programlarında eğitim gören öğrenciler ise en fazla dört dersten çekilebilir. Öğrenci, çekildiği dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar almak zorundadır.

NA (Never Attended) notu belirlenen derse devam koşullarını yerine getirmeyen ve dönem sonu yapılacak değerlendirmelere katılma hakkını kaybeden öğrencilere verilir. NA notu ortalama hesaplamasına katılmaz.

Öğrenci not döküm belgelerinde hem ulusal, hem de AKTS yüklerine denk gelen harf notları gösterilir.

Mezuniyet Koşulları

Bu lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekir;

  • En az 240 AKTS ve en az DD/S notu alarak programın müfredatında yer alan tüm derslerden başarılı olmak
  • 4.00 üzerinden 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (CGPA) sahip olmak
  • Zorunlu stajlarını belirli bir süre ve nitelikte tamamlamak.

 

Program Şekli

Bu tam zamanlı bir programdır.

Program Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. Salim Akyürek, Bölüm Başkanı, Turizm  Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi

Değerlendirme Anketleri

Ölçme Anketi

Mezuniyet Anketi

Memnuniyet Anketi