Akademik

Turizm Fakültesi Tarihçe
Turizm Fakültesi, 1994 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı olarak Turizm ve Otel İşletmeciliği adıyla kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren lisans ve önlisans eğitimi vermektedir. Bugün Turizm Fakültesi olarak önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimi vermektedir.

Misyon
Turizm Fakültesi’nin misyonu; turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir.

Vizyon
Dünyada gün geçtikçe daha da büyüyen turizm sektörüne, çevresindeki değişim ve gelişimi algılayıp yorumlayabilen, evrensel ve etik değerlere sahip, teori, uygulama, teknoloji ile bütünleşmiş, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk sahibi turizmciler yetiştirerek bölgede lider konumunda olmak.

İş Alanları
Mezunlar, sürekli gelişme ve büyüme içindeki turizm sektöründe, turizmci, otel işletmecisi ve yöneticisi olarak iş bulabilirler.