1. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST110 Yiyecek Üretimi I 1 2 3 5
GST111 Turizme Giriş 3 0 3 5
GST115 İşletmeye Giriş 3 0 3 5
MAT131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik 3 0 3 4
İNG101 Turizm İngilizcesi I 3 0 3 3
KAR100 Kariyer Planlama 2 0 0 2
KAM100 Kampüse Uyum 2 0 0 2
TUR101 Türk Dili I 2 0 2 2
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2
TOTAL 30

1. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST140 GST110 Yiyecek Üretimi II 1 2 3 5
GST141 Beslenme Temel İlkeleri 3 0 3 6
GST142 Gıda ve Hijen 3 0 3 5
GST145 Gastronomiye Giriş 3 0 3 5
İNG102 İNG101 Turizm İngilizcesi II 3 0 3 3
KTK100 Kibris Tarihi ve Kültürü 3 0 3 2
TUR102 TUR101 Türk Dili II 2 0 2 2
AİT102 AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 2
TOTAL 30

2. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST240 GST140 Yiyecek Üretimi III 1 2 3 6
GST241 İçeceklere Giriş 3 0 3 6
GST245 Yerel Mutfak 1 2 3 6
GST247 Dünya Mutfağı I 1 2 3 6
GST249 Menü Planlama ve Geliştirme 3 0 3 6
TOTAL 30

2. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST242 Yiyecek Üretimi IV 1 2 3 5
GST243 Turizm Pazarlamasına Giriş 3 0 3 4
GST246 GST245 Yerel Mutfak I 1 2 3 5
GST248 GST247 Dünya Mutfağı I 1 2 3 5
GST264 GST142 Yiyecek ve İçecek Yönetimi 3 0 3 5
GST100 Yaz Stajı I 0 20 0 6
TOTAL 30

3. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST310 Örgütsel Davranış 3 0 3 6
GST315 TRZ126 Hamur İşleri ve Pastacılık 1 2 3 6
GST317 Yiyecek Servisi Yönetimi 3 0 3 6
GST318 GST131 Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü 3 0 3 6
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TOTAL 30

3. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST321 GST310 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
GST328 Turizm Pazarlaması 3 0 3 4
GST340 Yiyecek ve İçecek Operasyonları 3 0 3 5
GST346 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
GST200 Yaz Stajı II 0 20 0 6
TOTAL 30

4. YIL

1. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST411 Temel Sanat ve Estetik 3 0 3 6
GST417 Finansın Temelleri 3 0 3 6
GST420 Ağırlama Endüstrisi Tüketici Davranışları 3 0 3 6
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
GSTXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TOTAL 30

4. YIL

2. DÖNEM

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TRZXXX Teknik Seçmeli Ders 3 0 3 6
TOTAL 30

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

DERS KODU ÖNKOŞUL DERS ADI Teorik Saat Uygulama /Laboratuvar Saat Ulusal Kredi AKTS
GST356 ZİYAFET YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU 3 0 3 6
Gst435 ENDÜSTRİYEL MUTFAK UYGULAMALAR 3 0 3 6
GST355 SOĞUK MUTFAK 3 0 3 6
GST447 MODERN PİŞİRME TEKNİKLERİ 3 0 3 6
Gst470 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3 6
GST450 KIBBRIS MUTFAĞI 3 0 3 6
GST451 PASTACILIKTA YENİ TRENDLER 3 0 3 6
GST458 FRANSIZ PASTA VE TATLI ÜRETİM TEKNİKLERİ 3 0 3 6
GST459 YEMEK VE ŞARAP 3 0 3 6
Derslerin İçeriği

I. YIL- I. YARI YIL

GST 110 Yiyecek Üretimi I
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Ders öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

GST 111- Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenmekte ve gerekli terminoloji verilmektedir.

GST 115 İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin incelemekte ve analizini yapmaktadırlar

GST 131- Ağırlama Endüstirisi için Matematik
Bu ders, öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesini ve ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlamaktadır.

İNG 101- Turizm İngilizcesi I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesinden başlayarak öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamayi amaçlamaktadır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak, ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

TUR 101- Türk Dili I (Uzaktan Eğitim)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.

AİT 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim)
Ders, kavramlar, tanımlar, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılmasını kapsamaktadır.

1.YIL- II.YARI YIL

GST 140- Yiyecek Üretimi II
Yiyeceklerin hazırlanması ve pişirlimesiyle ilgili olarak mutfaklarda kullanılan terimler, yiyeceklerin saklanması, soğuk büfe ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili ilkeler, tatlıların hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili yöntemler ve teknikler, pişirmede zamanın etkin kullanımıyla ilgili yöntemler ve teknikler ders kapsamında yer almaktadır.

GST 141 – Beslenmenin Temel İlkeleri
Ders, bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme konularını içermektedi. Öğrencilerin toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikaları geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

GST 142- Gıda ve Hijyen
Bu ders, öğrencilere profesyonel yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir. Bu ders kapsamında meslek ile ilgili sağlık riskleri de dahil olmak üzere gıda işleme, temel besin, enzimler, sindirim, gıda ve enerji sanitasyon temel ilkeleri kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere (HACCP) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Planı öğretilmektedir.

GST 145- Gastronomiye Giriş
Bu ders kapsamında gastronomi kavramının tanımının yapılarak sanat ve bilim yönleri ile incelenmesi, mutfak sanatının tarihsel gelişimi, yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilmesi, gastronomi ve turizm ilişkisi, gastronomi turizmi ve gastronomi turisti kavramlarının ele alınması ile gastronomi, yemek, kültür ve turizm arasındaki ilişkilerin anlaşılması amaçalanmaktadır.

İNG 102- Turizm İngilizcesi II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Dersin amacı öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamaktır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesi yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verilmektedir.

TUR 102- Türk Dili II
Ders, yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farkları irdelenmektedir. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.

AİT 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders kapsamnda siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler irdelenmektedir.

GST 100 Staj I
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir.

II. YIL- III. YARI YIL

GST 240- Yiyecek Üretimi III
Bu dersin amacı profesyonel mutfak bilgilerinin terorik ve pratik ağırlıklı uygulanmasını içermektedir. Teknin ve mutfak teknolojilerini kullanarak yiyecek üretimi yapılması amaçlanmaktadır.

GST 241- İçeceklere Giriş
Alkollü ve alkolsüz içecek türleri ve kullanım alanları, saklama koşulları, alkolsüz içeceklerin özellikleri, alkolsüz içeceklerin tercih edilebilirliğini etkileyen etmenler, alkolsüz içeceklerle, yiyecek hazırlamada müşteri profilinin dikkate alınması ders kapsamında yer alan konulardır. Ders, içeceklerin üretimi, alkolsüz içeceklerin üretim aşamaları, alkolsüz içceklerin üretiminde kullanılan yöntemler ve teknikler, yiyeceklerin hazırlanmasında alkolsüz içeceklerin kullanımı, et ve et ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı, sebze ürünlerinde alkolsuz içeceklerin kullanımı, tatlı ve tuzlu su ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı, tatlı ve pasta ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı konularının irdelenmesini hedeflemektedir.

GST 245- Yerel Mutfak I
Ders, Türk ve Kıbrıs mutfağının genel yapısı, yöresel mutfakta kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, yöresel mutfağa özgü tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumunu ve organizasyonunu kapsamaktadır.

GST 247- Dünya Mutfağı I
Ders, dünya mutfakların kültürel temelleri, kullanılan belli başlı terimler, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak, soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örneklerini kapsamaktadır.

GST 249 Menü Planlama ve Geliştirme
Ders, menü kavramı ve tanımı, menü türleri, menü kartlarının özellikleri, menü içeriği, menü içeriğinin işletmelerdeki öneminin yanında beslenme ilkeleri ile uyumlu menü planlaması ve geliştirlmesi konularını içermektedir.

II. YIL- IV.YARI YIL

GST 242 Yiyecek Üretimi IV
Bu ders, daha önceki ders içeriklerini kullanarak profesyonel yiyecek üretimi yapılması için ön hazırlık, pişirme aşamaları, sunum teknikleri ve yeni yöntemlerin kullanılmasını amaçlamaktadır.

GST 243- Hizmet Endüstrisi için Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içermektedir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

GST 246 – Yerel Mutfak II
Dersin amacı, klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı çalışılması. Türk mutfağını oluşturan temel yemek teknikleri, eski reçetelerin günümüz modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması, günümüze ait yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılmasını içermektedir.
GST 248- Dünya Mutfağı II
Ders, gelişmiş Fransız, İtalyan, Asya, Latin Amerika ve Balkan mutfakları, yemek pişirme teknikleri, malzeme ve araç gereç bilgisi ve yemek reçeteleri, uygulamaları konularından oluşmaktadır.

GST 264- Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.

III. YIL- V. YARI YIL

GST 310- Örgütsel Davranış
Turizm işletmelerinde emek, yoğun ve eş zamanlı üretim-tüketim sürecini olması sebebiyle insan faktörü önem arz etmektedir. Örgütsel davranış alanında öne çıkan konular genel çerçeveden hareketle turizm işletmeleri özelinde incelenmektedir. Bu bağlamada turizm sektöründe çalışacak veya yöneticilik yapacak öğrencilerin daha kaliteli ve işlevsel ilişkiler geliştirmesi amaçlanmaktadır.

GST 315- Hamur İşleri ve Pastacılık
Ekmek yapımı, hamurlu tatlı ve tuzlular ile hamur işlerinde kullanılan  krema, şurup ve sosların hazırlanması ve sunumu. Tatlı yapımının temel kuralları; pötiför, milföy, çeşitli pasta ve kurabiyelerinin yapılıp sunulması; temel pasta süsleme sanatı. Geleneksel ve güncel hamur işi uygulamalarından örnekler ders kapsamında yer almaktadır.

GST 317- Yiyecek Servis Yönetimi
Bu ders, bilgi, beceri ve çeşitli gıda hizmetleri faaliyetleri yönetiminde görev alma yeteneğinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Böylece yiyecek servis operatörleri ve sektörde son derece yetenekli yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

GST 318 – Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü 
Bu dersin amacı öğrencilere bütçe, satın alma prosedürlerini düzenleme konularında bilgi kazandırmaktadır. Yiyecek ,içeçek ve çalışanlarla ilgili harcama ve gider kontrol konularına bu ders kapsamında değinilmektedir.

GST XXX- Teknik Seçmeli Ders

III. YIL- VI. YARI YIL

GST 321-Ağırlama Edüstrisi için İnsan Kaynakları Yönetimi Bu ders turizm endüstirisinde eğitim, gelişme ve planlamanın önemi ve kültürel farklılıkların bunlara nasıl yansıdığıyla ilgili bilgileri içermektedir. Ayrıca, insan davranışları, motivasyon stratejileri, stres yönetimi, işçi ücretleri ve üreticilik konuları da bu dersin kapsamında incelenmektedir.

GST 328- Restoran Yönetimi
Ders, restoran endüstrisi hakkında bilgilendirme, hijyen ve gıda koruma kontrolü, pazarlama, menü planlaması ve değerlendirmeleri, insan kaynakları, satın alma ve depolama, yiyecek ve içecek servisi, maliyet standardizasyonu, restoran parasal analizleri, restoran sorunlarına karşı çözümler üretme, muhasebe ve finans, Rrestoranda servis, franchising konularını içermektedir.

GST 340- Yiyecek ve İçecek Operasyonları
Dışarıda yemek yeme olgusu, yiyecek içecek işletmeleri ve özellikleri, yiyecek içecek servisinin organizasyonu, yiyecek içecek servisinin ilkeleri, yiyecek içecek servisinde kullanılan araçlar, yiyecek içecek servisinde hazırlık çalışmaları, yiyecek içecek servis yöntemleri ders kapsamında yer almaktadır.

GST 346- Araştırma Yöntemleri
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma metodları, veri analizi ve SPSS konularında bilgi kazandırmaktır. Araştıma teknikleri, istatistik, olasılık örneklendirme, hipotez değerlendirme, t-test, değişken analizi, korelasyon ve benzeri konulara değinerek öğrencilerin kendi ilgi duydukları alanda araştırma çalışması yapabilmelerini sağlamaktadır.

GST XXX- Teknik Seçmeli Ders

GST 200 Yaz Stajı II
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir

IV. YIL- VII. YARI YIL

GST 411 – Temel Sanat ve Estetik
Bu dersin amacı sanat ve estetiğin mutfakla olan etkisi, mutfak açısından sanat ve estetiğin önemi, yıllar içinde sanat ve estetiğin gelişimi ve insan, sanattaki akımlar ve mutfak üzerindeki etkileri incelemektir.

GST 417- Finansın Temelleri
Bu dersin amacı, finansal konular, finansal kurumlar, risk yönetimi, finansal analiz, finansal öngörü ve finansal stratejileri konusunda öğrencilere bilgi kazandırmaktır.

GST 420- Ağırlama Endüstrisinde Tüketici Davranışları
Bu ders, pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının rolünü anlama ve turizm sektöründe tüketici davranışlarının incelenmesini içermektedir. Tüketiciler, iç ve dış belirleyiciler dahil turizm ürünlerinin satın alma sürecinde motive aktörlerin belirlenmesini ve turistik satın alma kararlarının irdelenmesini amaçlamaktadır.

GST XXX- Teknik Seçmeli Ders
GST XXX- Teknik Seçmeli Ders

IV. YIL- VIII. YARI YIL

GST XXX- Teknik Seçmeli Ders
GST XXX- Teknik Seçmeli Ders
GST XXX- Teknik Seçmeli Ders
GST XXX- Teknik Seçmeli Ders
GST XXX- Teknik Seçmeli Ders

Şeçmeli Dersler

GST XXX - Turizimde Uluslararası Vakalar
Dersin amacı, turizm ve otelcilik sektörüne olan uluslararası ve bölgesel vakaların örneklendirilip çözümlenmesidir. Bunun yanında öğrencinin analitik ve stratejik düşünme becerisini geliştirmek hedeflenmiştir.

GST XXX - Turizm Coğrafyası
Bu dersin amacı, turizm-coğrafya ilişkisini ortaya konulmasıdır. Ders kapsamında, dünyada turizmin gelişiminin açıklanması, turizmi etkileyen faktörler, turizm iklim ilişkisi, turizmde çekicilikler ve coğrafya, turizm türleri, turizm ulaştırması, turizmin sınıflandırılması ve geleneksel turizm anlayışının incelenmesi yer almaktadır. Ayrıca, yeni turizm türleri ve yaklaşımları, turizmin etkileri: kurumsal: ekonomik-çevresel-toplumsal, turizmin etkileri: dünyadan örnekler, turizm- doğal miras ve koruma, turizm-kültür mirası ve koruma işlenen konularını içermektedir.

GST XXX- Eğlence ve Tatil Yönetimi
Bu ders, eğlence merkezleri, spor alanları, eğlence mekanları, tema parklar, festival, kutlama, konser veya spor müsabakaları yönetmini içeren farklı ve ilginç bir alandır. Ayrıca ders kapsamında eğlence türleri, tatil türleri, turistik bölgelerin tanıtımı ve bunlarla ilgili temel bilgiler yer almaktadır.

GST XXX- Bağımsız Alan Çalışması
Bir danışman eşliğinde kendi kendine ilerleyen bir ders olarak tanımlanabilir.  Öğrenci  eğitim gördüğü alanda ilgi duyduğu bir konu üzerine bireysel olarak akademik proje tasarlamaktadır. Bu ders, öğrencinin bireysel ilgi ve kabiliyetlerine yönelik akademik öğrenme deneyimleri kazanmalarına fırsat sağlamaktadır.

GST XXX- Pasta Dekorasyonu
Bu ders, çeşitli pasta dekorasyon teknikleri ile şeker hamuru ve pasta süsleme teknikleri, pasta süslemede renk desen uygulamaları, resim bilgisi ile süsleme yöntemleri, pasta süslemede kullanılan araçlar, süsleme gereçlerinin hazırlanması ve kullanımı, krema çeşitleri, sos çeşitleri, şurup çeşitleri, mayalı hamurlardan kuru pastalar hazırlama, pişirilerek yapılan hamurlardan kuru pastalar hazırlama, milföy hamurundan kuru pastalar hazırlama, tart ve tartölet ve paylar gibi konuları içermektedir.

GST XXX- Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi
Çeşitli organizasyon, toplantı ve ziyafetlerin planlaması ve yönetimi ile birlikte bu toplantılarda yemek sunumuna ilişkin pratik uygulamalar otel işletmelerinde ziyafetin anlamı ve kapsamı, yiyecek içecek işletmelerinde fiyatlandırma, ziyafet faaliyetlerinde organizasyon, ziyafet ünitesinin diğer ünitelerle koordinasyonu, büfe, grup yemekleri, toplantı ve kokteyl organizasyonu ders kapsamında yer almaktadır.

GST XXX- Şarap  ve Yemek
Ders kapsamında öğrenciler şarap üretimi, üzüm çeşitleri, şarap ve yemek eşleştirmesi ve şarabın kalite değerlendirmesi ile ilgili bilgilerini edineceklerdir. Öğrenciler bir şarap mönüsünün nasıl hazırlanacağı, dünya genelinde şarap üretilen yerler ve şaraplarının genel özellikleri hakkında bilgilendirilecektir. Şarap tadım teknikleri, şarap kör tadımı ve değerlendirilmesi dersin içeriğini oluşturan diğer kısımlardır.

RUS 101-Rusça I
Bu dersin amacı  ögrencilere temel dil bilgisi, Rus alfabesi, ifadelerin tonlanması, telafuzu ve  Rus gramerinin kural esaslarının kazandırılmasıdır. Dersde ögrencilere başlangıç seviyede terminoloji, yazılı anlatım, okuma kuralları, dinleme, konuşma ve iletişim kurma becerileri öğretilir.

ALM 101-Almanca I
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

FRA 101-Fransızca I
Bu ders fransızca’ya başlangıç seviyesindedir. Temal sözcüklerin ve dilbilgisi kurallarının öğretilmesi ile öğrencilerin onları günlük diyaloglar içinde kullanabilme becerisi edinmesi hedeflenir.

RUS 102-Rusça II
Bu dersde pre-intermediate (orta seviye öncesi) seviyede ögrencilerin terminoloji bilgisinin artırılması, okuma, yazma, dinleme ve tek, ikili ve grup çalışmalarıyla konuşma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

ALM 102-Almanca II
Bu dersin amacı öğrencilerin almanca yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerini öğrencilere kazandırılması amaçlanır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilir.

FRA 102-Fransızca II
Bu ders FRA 101 dersinin bir devamıdır. Bu dersin sonunda öğencilerin kelime ve gramer bilgilerinin gelişmesi ve çeşitli konular hakkında kompozisyonlar yazabilmeleri amaçlanır.

RUS 201-Rusça III
Bu dersin amacı modern Rusça’da bulunan hazır dil yapılarını kullanarak,  ögrencilere günlük yaşamda farklı durumlarda gerekli olan iletişim ihtiyacını karşılamak için gerekli olan  konuşma ve iletişim becerilerinin sağlanmasıdır. Ayrıca, Rusya’ya yönelik turizm, seyahat ve otelcilik konularında konuşma ve tartışma çalışmaları yapılır.

ALM 201-Almanca III
Bu ders öğrencilere etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları içerir.

FRA 201-Fransızca III
Bu dersi tamamlayan öğrencilerin günlük yaşamdaki basit konuşmaları anlayabilecek seviyeye ulaşması hedeflenir. Ders kapsamında kısa edebi metinler okunarak tartışılır.

RUS 202-Rusça IV
Bu dersin amacı  öğrencilere yaratıcı, akıcı, spontane konuşma, hızlı konuşmaların dinlenmesi ve eşzamanlı olarak yazılı anlatım becerilerini kazandırmaktır. Bilgisayar laboratuvarında internet aracılığı ile turizm ve otelcilik konusunda etkin iletişim kurma becerileri de öğrencilere öğretilir.

ALM 202-Almanca IV
Bu ders iletişim ve dilbilgisini bir arada işlerken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerini kazandırmayı amaçlar.

FRA 202-Fransızca IV
Bu dersi alan öğrencilerden dile hakim seviyede kompozisyon yazabilmeleri ve yorum yapabilmeleri beklenir. Sınırlı şekilde sosyal ve kültürel tartışmalar katılabilir, yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi kazanırlar.