Araştırma

Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TAGM)

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi, akademisyenlerle turizm sektörünü bir araya getirerek bilimsel temele dayalı projeler oluşturma amacını taşımaktadır.

Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi ekonomik kalkınmanın öncü sektörlerinden biri olan turizmde; ulusal ve uluslararası sektörde var olan mevcut yapının geliştirilmesi, ülke gerçeklerine uygun ve sürdürülebilir temellere dayandırılması, turizm alanında hayata geçirilebilmesi planlanan yatırımların uygun şekilde planlanması ve şekillenmesinde atılacak adımların doğru atılmasını sağlamak üzere akademik çalışmalar ve projeler yapar.

Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi olmak üzere ulusal ve uluslararası turizm sektörüne akademik bağlamda fayda sağlamak ve turizm sektörünü yenilikçi bir anlayışla daha ileriye taşımak amacı ile çalışmalar yapılır.

Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ulusal ve uluslararası turizm politikalarını geliştirmek üzere akademik kadrosu ve lisansüstü öğrencilerin de katkı sağladığı çok disiplinli ve disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapar. Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezin’de, yürütülmekte olan yaratıcı, yenilikçi lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü araştırma projeleri merkez bünyesinde bulunan öğretim görevlileri tarafından desteklenerek turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici kadrosunun sağlanmasına ve akademik kadronun da yenilenerek güçlenmesine katkı sağlar.

Turizim Araştırma ve Geliştirme Merkezi, turizm sektörüne yönelik eğitim-öğrenim programları düzenler, danışmanlık hizmetleri verir.

Turizim Araştırma ve Geliştirme Merkezi, ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşmesine destek verir ve koordinasyonunu sağlar.

 

Amaçlar ve Hedefler

 • Turizim alanında araştırmalar yapmak ve yaptırmak; bu konularda raporlar hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim programları oluşturmak ve yürütmek.
 • Sertifikalı veya sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek.
 • Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer, sergi ve benzeri çalışma ve etkinlikler yapmak.
 • Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım, gösteri, festival gibi etkinlikler yapmak veya bu tür etkinliklere katkıda bulunmak.
 • Kamuoyunu bilgilendirici görsel veya işitsel materyal hazırlama ve yayınlamak, bu tür materyallerin oluşturulmasına katkıda bulunmak.
 • Turizm alanında yurt dışında ve yurt içinde aynı konularda çalışan bilimsel kuruluşlar ile resmi ve özel kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.
 • Üniversite olanaklarından yararlanarak turizm envanteri ve veri tabanları hazırlamak ve DPÖ başta olmak üzere devletin turizimle ilgili birimleri ile paylaşmak.
 • Öncelikle YDÜ öğrencileri olmak üzere, üniversitede öğrenim gören her düzeydeki öğrenciyi, Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.
 • Turizm Araştırma Geliştirme Merkezinin faaliyet konularına giren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak ve koordine etmek.
 • Yakın Doğu Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.
 • Turizm alanında araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
 • Turizm Araştırma Geliştirme Merkezinin amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde
 • Türkçe ve İngilizce yayınlar yapmak.
 • Turizm alanında Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek veya fon sağlamak.

Misyon
Turizm Araştırma ve Geliştirme Merkezi, turizm sektöründeki paydaşlara bilimsel temellere dayalı araştırma ve uygulamalarla etkili çözümler sağlayarak turizm sektörünün ve toplumun sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmayı kendine görev edinmiştir.

Vizyon
Çok iyi yetişmiş kalifiye personeliyle, uluslararası standartlarda verimliliği esas alarak, ‘eğitim-öğretim’, ‘araştırma-geliştirme’ ve ‘profesyonel danışmanlık’ hizmetlerini gerçekleştirirken şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak faaliyetlerinde dünya standartlarına ulaşmaktır.