Dekan Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm ve Otel işletmeciliği bölümü 1993 Yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan daha sonrasında Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak faaliyetlerine devam eden günümüzde de Turizm Fakültesi olarak 4 lisans, 3 önlisans ve 2 yüksek lisans programı ile eğitim verilmektedir.

Yakın Doğu Üniversitesi, ilkeleri doğrultusunda Turizm Fakültesi’nin misyonu; turizm sektörüne ulusal ve uluslararası alanda katkıda bulunmaya hazır, temel bilgi, beceri ve araştırma teknikleri ile donatılmış, kaliteli mezunlar yetiştirmektir. Bu misyon ışığında amacımız ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücü yüksek, sürekli öğrenmeye açık bireyleri sektöre kazandırmaktadır. Akademik kadromuz alanlarında önde gelen yayın kuruluşlarında güncel bilimsel yayınlara sahip, genç, dinamik, sektördeki gelişmeleri takip ederek küreselleşen dünyada rekabet gücü yüksek, gelişime, değişime açık uzmanlardan oluşmaktadır.

Öğrenci merkezli eğitimin yürütüldüğü fakültemizde süreç odaklı eğitim benimsenerek derslerimizde vaka çalışmaları, alan araştırmaları, grup çalışmaları gibi interaktif yöntemler uygulanmaktadır.  Fakültemizde yer alan lisans ve ön lisans programlarımızda teorik bilgilerin yanısıra pratik uygulamalar ile donatılmıştır. Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümlerimizde öğrencilerimiz İngilizcenin yanısıra ikinci bir yabancı dil öğrenme olanağına sahiptirler. Turizm Fakültesi olarak üniversitemizin sunduğu teknolojik imkanlarla sektörde de güncel ve yaygın olarak kullanılan bilgisayar programları ile müfredatımız desteklenmektedir. Bunun yanısıra öğrencilerimiz alanlarına özgü teknik seçmeli dersleri uzmanlaşmak istedikleri alanlarda seçme fırsatına sahip oldukları gibi fakültemizde yer alan programların güncel gelişim ve değişimlere kolaylıkla uyum sağlayabilmesi onlar için büyük avantajdır. Öğrencilerimiz üniversitemize ait otel, restoran ve seyahat acentesinde staj ve yarı zamanlı çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Böylece öğrencilerimiz sektörü öğrenme, mesleki tecrübe kazanma ve rekabet güçlerini arttırırken kendi kişisel gelişimlerini de görebilmektedirler.

Öğrencilerimizin profesyonel iş yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla sektörle işbirliği içerisinde etkinlikler düzenlenmektedir. Sektör ve fakülte işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin gelecek yaşamlarına rehberlik etmeyi amaçlamaktayız.

Mezun öğrencilerimizin başarıları bizi ve Yakın Doğu ailesini onurlandırmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi, Turizm Fakültesi olarak öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca en iyi eğitim ortamını sağlayarak, mezuniyet sonrası da rehber olmaya ve onları desteklemeyi sürdürmekteyiz.

Prof. Dr. Nesrin M. BAHÇELERLİ
Turizm Fakültesi Dekanı