Turizm Fakültesi Öğretim Görevlilerinin Yakın Doğu Üniversitesi Surlariçi Şehir Müzesi Ziyareti