Mezun Öğrencilerin Cübbe Temini ile İlgili Önemli Duyuru
  • Mezun durumdaki öğrencilerin cübbelerini temin edebilmeleri için 23 Mayıs 2023 tarihinde Yakın Doğu Bank Üniversite Şubesi’nde cübbe hesabına yatırılan 1200TL’lik  2 adet banka dekontu ile  Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Kat, 6 No.lu odadaki Muhasebe Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Öğrencilerin ödedikleri ücretin 750TL iadesini alabilmeleri için ise, en geç bir gün sonra, cübbelerini, zarar görmemiş durumda teslim etmeleri gerekmektedir.