Dersler

Eklenme Tarihi: 11 Ocak 2019, 08:56
Son Guncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019, 13:32

1. YIL
1. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 111 Turizme Giriş (3.0) 3 6
TRZ 115 İşletmeye Giriş (3.0) 3 6
TRZ 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik (3.0) 3 5
TRZ 161 Bilgisayara Giriş (2.1) 3 3
İNG 101 Turizm İngilizcesi I (3.0) 3 5
YAD 101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.0) 3 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

2. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 123 Konaklama Operasyonları (3.0) 3 6
TRZ 126 Ekonomiye Giriş (3.0) 3 4
TRZ 142 Gıda ve Hijen (3.0) 3 5
TRZ 146 Ön Büro Yönetimi (3.0) 3 5
İNG 102 Turizm İngilizcesi II (3.0) 3 5
YAD 102 Seçmeli Yabancı Dil II (3.0) 3 3
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

Yaz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 100 Yaz Stajı I (0.40) 0 12

2. YIL
3. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 221 Seyahat ve Tur Oper. Yönetimi (3.0) 3 5
TRZ241 Yiyecek Üretimi (1.2) 3 5
TRZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi (3.0) 3 5
TRZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi(Suit 8) (2.1) 3 5
İNG 201 Turizm İngilizcesi III (3.0) 3 5
YAD 201 Seçmeli Yabancı Dil III (3.0) 3 3
TUR 101 Türk Dili I (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

4. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş (3.0) 3 5
TRZ 246 Ücretleme ve Biletleme(amadeus) (2.1) 3 5
TRZ 253 Finansal Muhasebe (3.0) 3 4
TRZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3.0) 3 6
İNG202 Turizm İngilizcesi IV (3.0) 3 5
YAD 202 Seçmeli Yabancı Dil IV (3.0) 3 3
TUR 102 Türk Dili II (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

3. YIL
5. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 310 Örgütsel Davranış (3.0) 3 6
TRZ 315 Turizm Ekonomisi (3.0) 3 6
TRZ 317 Turizm ve Çevre (3.0) 3 6
TRZ 318 Maliyet Kontrolü (3.0) 3 6
TRZ 319 Özel İlgi Turizm (3.0) 3 6
Toplam Kredi   15 30

6. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 321 İnsan Kanakları Yönetimi (3.0) 3 6
TRZ 328 Turizm Pazarlaması (3.0) 3 6
TRZ 340 Etkinlik ve Konferans Yönetimi (3.0) 3 6
TRZ 346 Araştırma Yöntemleri (3.0) 3 6
TRZ 351 Uluslararası İşletme (3.0) 3 6
Toplam Kredi   15 30

Yaz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 200 Yaz Stajı II (0.40) 0 12

4. YIL
7. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 411 Turizm Politikası ve Planlaması (3.0) 3 6
TRZ 417 Finansın Temelleri (3.0) 3 6
TRZ 420 Turizm End. Tüketici Davranışları (3.0) 3 6
TRZ 422 Turizm Sosyolojisi (3.0) 3 6
TRZ 426 Stratejik Yönetim (3.0) 3 6
Toplam Kredi   15 30

8. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ XXX  Teknik Seçmeli Ders (3.0) 3 6
TRZ XXX  Teknik Seçmeli Ders (3.0) 3 6
TRZ XXX  Teknik Seçmeli Ders (3.0) 3 6
TRZ XXX  Teknik Seçmeli Ders (3.0) 3 6
TRZ XXX  Teknik Seçmeli Ders (3.0) 3 6
Toplam Kredi   15 30
Toplam Kredi 140 264

I. YIL- I. YARI YIL

TRZ 111 Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenmekte ve gerekli terminoloji verilmektedir.

TRZ 115 İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin incelemekte ve analizini yapmaktadırlar
 
TRZ 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik
Bu ders, öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesini ve ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlamaktadır.
 
TRZ 161 Bilgisayara Giriş
Bu dersin amacı öğrencileri bilişim ve enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Powerpoint uygulamaları öğretilir.
 
İNG 101 İngilizce I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesinden başlayarak öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamayi amaçlamaktadır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak, ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
 
YAD 101 Seçmeli Yabancı Dil I  ( RUS 101 Rusça I ) 
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

AİT 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim)
Ders, kavramlar, tanımlar, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılmasını kapsamaktadır.

I. YIL- II. YARI YIL

TRZ 123 Konaklama Operasyonları
Bu ders, öğrencilere otel ve yiyecek sağlama endüstrilerinin organizasyon yapısı hakkında bilgi kazandırmaktır. Temel olarak kat hizmetleri, ön büro, konaklama ve yiyecek-içecek sağlama konularına değinir. Ayrıca, oda ve diğer genel alanların temizlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

TRZ 126 Ekonomiye Giriş
Bu dersin amacı mikro-ekonominin temellerini anlatarak, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktır.
 
TRZ 142 Gıda ve Hijyen
Bu ders, öğrencilere profesyonel yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir. Bu ders kapsamında meslek ile ilgili sağlık riskleri de dahil olmak üzere gıda işleme, temel besin, enzimler, sindirim, gıda ve enerji sanitasyon temel ilkeleri kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere (HACCP) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Planı öğretilmektedir.

TRZ 146 Ön Büro Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere ön büronun işleyişinin temellerini içeren bilgi alış-verişi, oda rezervasyonu, fiyatlandırma, bagaj organizasyonu gibi bilgileri kazandırmaktır. Ders kapsamında ön büro işleyişi, örgüt yapısı ve yönetimi irdelenmektedir.

İNG 102 İngilizce II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Dersin amacı öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamaktır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesi yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verilmektedir.

YAD 102 Yabancı  Seçmeli Dil II ( RUS 102 Rusça II) 
Bu dersin amacı öğrencilerin seçtikleri yancı dile yönelik yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilmektedir.
 
AİT 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders kapsamnda siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler irdelenmektedir.

TRZ 100 Staj I
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir.

II. YIL- III. YARI YIL

TRZ 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere seyahat endüstrisinin organizasyon olgusunu kazandırmaktır. Temel olarak tek ve paket tur satış konularının işleyişine giriş niteliğinde bilgiler içeren bir derstir. Ayrıca seyahat acentelerinin işleyişi ve organizasyonu hakkında da öğrenciler bilgilendirilmektedir.
 
TRZ 241 Yiyecek Üretimi
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders öğretmen rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenmektedir.
 
TRZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi
Bu ders öğrencilere kat hizmetleri yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda bilgi kazandırmayı amaclamaktadır. Ayrıca oda ve genel alanların düzen ve temizliği, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrenciler bilgilendirilmektedir.

TRZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi
Ön büro rezervasyon otomasyon sistemi olan Suite 8 ön büro ve yiyecek-içecek programlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersler bilgisayar temelli dinleme ve uygulamalı olarak işlenmektedir.
 
İNG 201 İngilizce III
Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Okuma ve yazma becerilerinin yanısıra konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir.
 
YAD 201 Seçmeli Yabancı Dil III  ( RUS 201 Rusça III)
Bu ders öğrencilere seçtikleri yabancı dilde etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları içermektedir.

TUR 101- Türk Dili I (Uzaktan Eğitim)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.

II. YIL- IV. YARI YIL

TRZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içermektedir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

TRZ 246 Bilgisayarlı Satış ve Biletleme
Bu ders turizm ve seyahat endüstrisinin organizasyonu ve yapısını incelemektedir. Temel olarak tur operatörlüğü, IATA temelli Amadeus sistemi üzerinden bilet kesme ve rezervasyon yer almaktadır.
 
TRZ 253 Finansal Muhasebe
Bu dersin amacı öğrençilere muhasebe ve finansal yönetim yönetim konularında bilgi vermek ve bu konularda analiz ve inceleme yapabilme yetkisine kavuşmalarını sağlamaktır. Ders, genel muhasebe prensipleri konusuyla başlanarak daha ileri düzey muhasebe uygulamalarının açıklamalarına geçilmektedir.

TRZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.
 
İNG 202 İngilizce IV
Ders, iş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları icermektedir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

YAD 202 Seçmeli Yabancı Dil IV ( RUS 202 Rusça IV)
Bu ders kapsamında iletişim ve dilbilgisi konuları bir arada işlenirken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

TUR 102- Türk Dili II (Uzaktan Eğitim)
Ders, yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farkları irdelenmektedir. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.
 
III. YIL- V. YARI YIL

TRZ 310 Örgütsel Davranış
Turizm işletmelerinde emek, yoğun ve eş zamanlı üretim-tüketim sürecini olması sebebiyle insan faktörü önem arz etmektedir. Örgütsel davranış alanında öne çıkan konular genel çerçeveden hareketle turizm işletmeleri özelinde incelenmektedir. Bu bağlamada turizm sektöründe çalışacak veya yöneticilik yapacak öğrencilerin daha kaliteli ve işlevsel ilişkiler geliştirmesi amaçlanmaktadır.

TRZ 315 Turizm Ekonomisi
Bu ders, turizmin ülke ekonomisi içindeki yerini, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelerken ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğinin araştırmasını amaçlamaktadır.

TRZ 317 Turizm ve Çevre
Bu ders dünyanın belli başlı turizm belgelerindeki turistik bölgelerin gelişiminin incelenmesini içermektedir. Farklı bölgelerdeki turizm aktivitelerinin etkileşimlerini açıklayan bilgiler verilmektedir. Çevre olgularının yanısra öğrenciler çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için neler yapılabileceği konusunda çeşitli metod ve uygulamaları irdelemektedirler.
 
TRZ 318 Maliyet Kontrolü
Bu dersin amacı öğrencilere bütce, satın alma prosedürlerini düzenleme konularında bilgi kazandırmaktadır. Yiyecek, içeçek ve çalışanlarla ilgili harcama ve gider kontrol konularına da bu ders kapsamında değinilmektedir.

TRZ 319 Özel İlgi Turizmi
Kişisel tercih ve hayat tarzı farklılıkları sonucunda yeni gelişmeye başlayan özel ilgi turizmi konusunda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu ders, köy turizmi, kültür turizmi, eğitim turizmi, sağlık turizmi, ve benzeri alternatif turizm çeşitleri incelenmektedir.
III. YIL- VI. YARI YIL
 
TRZ 321 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu ders turizm endüstirisinde eğitim, gelişme ve planlamanın önemi ve kültürel farklılıkların bunlara nasıl yansıdığıyla ilgili bilgileri içermektedir. Ayrıca, insan davranışları, motivasyon stratejileri, stres yönetimi, işçi ücretleri ve üreticilik konuları da bu dersin kapsamında incelenmektedir.

TRZ 328 Turizm Pazarlaması
Bu ders, turizm ve otel işletmeciliği sektöründe pazarlama teknikleri ve bu tekniklerin uygulanması konusunda öğrencilere bilgi kazandırılmasını amaçlamaktadır.
 
TRZ 340 Etkinlik ve Konferans Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere konferans düzenlemesi ve bunun iş turizmi alanındaki önemi konusunda bilgi kazandırmaktır. Konferans organizasyonu ve düzenlenmesi ile ilgili rehberlik niteliği taşıyan ders etkinlik ve konferasların teknik ve prensiplerinin öğrencilere anlatılmasını kapsamaktadır.

TRZ 346 BilimselAraştırma Yöntemleri
Bu dersin amacı öğrencilere araştırma metodları, veri analizi ve SPSS konularında bilgi kazandırmaktır. Araştıma teknikleri, istatistik, olasılık örneklendirme, hipotez değerlendirme, t-test, değişken analizi, korelasyon ve benzeri konulara değinerek öğrencilerin kendi ilgi duydukları alanda araştırma çalışması yapabilmelerini sağlamaktadır.

TRZ 351 Uluslararası Turizm
Bu ders, dünya çapında, siyasi, ekonomik, teknolojik ve kültürel ortamlarda hızlı bir değişim ile karakterize ederek uluslararası turizm ile ilgili temel sorunları incelemek üzere tasarlanmıştır. Ürün ve hizmetler açısından büyüyen uluslararası turizmde, dünya piyasasına hakim turizm trendleri ile örneklenmektedir.
 
TRZ 200 Staj II
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir

III. YIL- VII. YARI YIL

TRZ 411 Turizm Politikası ve Planlaması
Bu dersin amacı öğrencilere turizm endüstrisi için gerekli olan planlama teknikleri ve planlamanın farklı bölgelerdeki özgünlüğü ile ilgili konularda bilgi kazandırmaktır. Ders kapsamında, her bölümden sonra bir durum analizi çalışması yer almaktadır.
 
TRZ 417 Finansın Temelleri
Bu dersin amacı, finansal konular, finansal kurumlar, risk yönetimi, finansal analiz, finansal öngörü ve finansal stratejileri konusunda öğrencilere bilgi kazandırmaktır.

TRZ 420 Turizm Endüstrisinde Tüketici Davranışları
Bu ders, pazarlama sürecinde tüketici davranışlarının rolünü anlama ve turizm sektöründe tüketici davranışlarının incelenmesini içermektedir. Tüketiciler, iç ve dış belirleyiciler dahil turizm ürünlerinin satın alma sürecinde motive aktörlerin belirlenmesini ve turistik satın alma kararlarının irdelenmesini amaçlamaktadır.
TRZ 422 Turizm Sosyolojisi
Bu dersin amacı sosyo – kültürel açıdan turizmi toplum kavramı kapsamında incelemektir. Turistik beldelerde yaşayanların hayat standartlarındaki değişikliklerin turizme sosyal ve kültürel açıdan nasıl yansıdığını araştırılmaktadır.
 
TRZ 426 Stratejik Yönetim
Eğitim süresince daha önceki  yönetim derslerinde elde edilen bilgiler kullanarak ve diğer destekleyici bilgilerle birlikte işletme problemlerinin tanınması, belirlenmesi, analizi ve çözümlenmesi konularını amaçlayan bir derstir.

IV. YIL- VIII. YARI YIL

TRZ XXX Teknik Seçmeli Ders
TRZ XXX Teknik Seçmeli Ders
TRZ XXX Teknik Seçmeli Ders
TRZ XXX Teknik Seçmeli Ders
TRZ XXX Teknik Seçmeli Ders

SEÇMELİ DERSLER
 
TRZ 402 Uluslararası Pazarlama
Uluslararası pazarlamanın amacı, kapsamı ve uygulayıcıları; uluslararası pazarlama çevresi; uluslararası pazar araştırmaları ve bilgi sistemleri; uluslararası pazarların analizleri; uluslararası pazarlama karması kararları; uluslararası pazarlama stratejileri ve uygulamaları; uluslararası pazarlamanın geleceğini içermektedir.

TRZ 408 Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilere yakın kavramlar, işletmelerde halkla ilişkiler birimlerinin yapılanması. Halkla ilişkiler uzmanlarının özellikleri, Halkla ilişkilerde araştırma ve değerlendirme ve halkla ilişkiler uygulamaları.

TRZ 467 Opera Rezervasyon Sistemi
Bu ders turizm endüstrisindeki otellerin önbüro organizasyonunu incelenmekte, temel olarak önbüroda kullanılan Opera program uygulamaları ve  kullanımını içermektedir.

TRZ 470 Girişimcilik
Bu dersin amacı öğrencileri girişimcilik konsepti ile tanıştırmak ve ilerideki kariyerlerinde ve hayatlarında kendilerine faydalı olacak bilgiler ile donatmaktır. Girişimci anlayış ve davranışlar üzerine yoğunlaşan ders teorik ve pratik bilgiler ile bütünlük sağlamaktadır. Öğrencilerin grup çalışması ile hazırlayacakları işletme planı ve yapacakları sunum dönem boyunca öğrenilen bilgilerin pekişmesini sağlamaktadır.

TRZ 471 Eğlence ve Tatil Yönetimi
Bu ders, eğlence merkezleri, spor alanları, eğlence mekanları, tema parklar, festival, kutlama, konser veya spor müsabakaları yönetmini içeren farklı ve ilginç bir alandır. Ayrıca ders kapsamında eğlence türleri, tatil türleri, turistik bölgelerin tanıtımı ve bunlarla ilgili temel bilgiler yer almaktadır.

TRZ 472 Kurumsal Kimlik
Bu ders, günümüzde kurumların ve bireylerin sahip olduğu olumlu veya olumsuz olarak etkileme gücüne sahip olan özelde bireysel genelde de kurumsal anlamda uygun bir kimlik  ve başarılı bir imajın  hangi bileşenlerden oluştuğunu ve başarılı bir kurumsal ve bireysel imajın kuruma ve bireye katkılarının neler olduğu konuları üzerinde durmaktadır.
 
TRZ 473 Bağımsız Alan Çalışması
Bir danışman eşliğinde kendi kendine ilerleyen bir ders olarak tanımlanabilir.  Öğrenci  eğitim gördüğü alanda ilgi duyduğu bir konu üzerine bireysel olarak akademik proje tasarlamaktadır. Bu ders, öğrencinin bireysel ilgi ve kabiliyetlerine yönelik akademik öğrenme deneyimleri kazanmalarına fırsat sağlamaktadır.

TRZ 474 Çalışma Psikolojisi
Çalışma psikolojisi dersinde dönem boyunca , çalışma yaşamına adım atan bireyin, emeklilik yaşamına kadar aktif olarak çalışma yaşamındaki dönemleri irdeleyerek çalışma yaşamında bireyin psikolojisine ve sorunlarına ilişkin konuları incelemektedir.