Duyurular

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM MODELİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2020-21 Güz döneminde yüz-yüze eğitimin dijital ortamlarla destekleneceği alternatifli bir eğitim modeli uygulanacaktır. Bu modelde, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır:

  1. 2020-21 Güz döneminde açılacak olan tüm derslerimiz UZEBİM platformu üzerinden açılacak ve derslere ait tüm materyaller bu platform üzerinden öğrencilerle paylaşılacaktır.
  2. UZEBİM’de paylaşılan materyaller temel alınarak, kampüse gelebilecek olan öğrencilerimiz için, tüm sağlık önlemleri alınmak sureti ile ve seyrekleştirilmiş sınıflarda yüz-yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Kampüse mücbir nedenlerden dolayı gelemeyecek olan öğrencilerimiz için ise, gerek yüz-yüze yapılan dersin kayıtları alınarak, gerekse canlı derslerle telafiler yapılarak, UZEBİM üzerinden öğrencilerimize dijital destekli eğitim imkânları sunulacaktır.
  3. Staj/Atölye/Laboratuvar gerektiren derslerimiz, ders içerikleri de göz önünde bulundurularak dijital destekli olarak tasarlanacaktır. Kampüse gelebilecek olan öğrencilerimiz için yüz-yüze yapılacak staj/atölye/laboratuvar uygulamalarında gerekli tüm sağlık önlemleri alınacak ve seyreltilmiş eğitim verilecektir. Kampüse gelemeyecek durumda olan öğrencilerimiz için ise, yine UZEBİM üzerinden simülasyonlar/sanal gerçeklik uygulamaları kullanılarak bu dersler desteklenecektir.
  4. Tüm değerlendirme süreçleri ders içerikleri de göz önünde bulundurularak ve çoğunlukla süreç odaklı değerlendirme yöntemleri kullanılarak UZEBİM veya öğretim üyelerinin belirleyeceği farklı dijital platformlar üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecektir.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak, içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu en iyi şekilde değerlendirerek öğrencilerimizin eğitim kayıplarının mümkün olduğunca azaltılması için tüm önlemleri almakta ve hazırlıklarımızı yapmaktayız. Bizlerin önceliği, öğrencilerimizin kaliteli eğitime erişimlerinin sağlanmasıdır. Bu anlamda, salgının seyrine göre alınan kararlarda yeni düzenlemelere gidilebilecek ve/veya farklı önlemler uygulanabilecektir.