Dersler

Eklenme Tarihi: 11 Ocak 2019, 08:54
Son Guncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019, 13:59

1. YIL
1. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 111 Turizme Giriş (3.0) 3 6
TRZ 115 İşletmeye Giriş (3.0) 3 6
TRZ 131 Ağırlama Endüstrisi için Matematik (3.0) 3 5
TRZ 161 Bilgisayara Giriş (2.1) 3 3
İNG 101 Turizm İngilizcesi I (3.0) 3 5
YAD 101 Seçmeli Yabancı Dil I (3.0) 3 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

2. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 123 Konaklama Operasyonları (3.0) 3 6
TRZ 126 Ekonomiye Giriş (3.0) 3 4
TRZ 142 Gıda ve Hijen (3.0) 3 5
TRZ 146 Ön Büro Yönetimi (3.0) 3 5
İNG 102 Turizm İngilizcesi II (3.0) 3 5
YAD 102 Seçmeli Yabancı Dil II (3.0) 3 3
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

Yaz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 100 Yaz Stajı I (0.40) 0 12

2. YIL
3. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 221 Seyahat ve Tur Oper. Yönetimi (3.0) 3 5
TRZ241 Yiyecek Üretimi (1.2) 3 5
TRZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi (3.0) 3 5
TRZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi(Suit 8) (2.1) 3 5
İNG 201 Turizm İngilizcesi III (3.0) 3 5
YAD 201 Seçmeli Yabancı Dil III (3.0) 3 3
TUR 101 Türk Dili I (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

4. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
TRZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş (3.0) 3 5
TRZ 246 Ücretleme ve Biletleme(amadeus) (2.1) 3 5
TRZ 253 Finansal Muhasebe (3.0) 3 4
TRZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3.0) 3 6
İNG202 Turizm İngilizcesi IV (3.0) 3 5
YAD 202 Seçmeli Yabancı Dil IV (3.0) 3 3
TUR 102 Türk Dili II (2.0) 2 2
Toplam Kredi   20 30

I. YIL- I. YARI YIL

TRZ 111 Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenmekte ve gerekli terminoloji verilmektedir.
 
TRZ 115 İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin incelemekte ve analizini yapmaktadırlar

TRZ 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik
Bu ders, öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesini ve ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlamaktadır.
 
TRZ 161 Bilgisayara Giriş
Bu dersin amacı öğrencileri bilişim ve enformasyon teknolojileri hakkında bilgilendirmektir. Öğrencilere eğitim ve iş alanında bilgisayar kullanımlarını desteklemek amacıyla Word, Excel ve Powerpoint uygulamaları öğretilir.

İNG 101 İngilizce I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesinden başlayarak öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamayi amaçlamaktadır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak, ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
 
YAD 101 Seçmeli Yabancı Dil I  ( RUS 101 Rusça I )
Bu dersin amacı öğrencilere tonlama, tellaffuz ve temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgi kazandırmaktır. genel konular üzerinde odaklanan araştırmalarla dilbilgisi kullanımını vurgulayan bir derstir

AİT 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim)
Ders, kavramlar, tanımlar, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılmasını kapsamaktadır.

I. YIL- II. YARI YIL

TRZ 123 Konaklama Operasyonları
Bu ders, öğrencilere otel ve yiyecek sağlama endüstrilerinin organizasyon yapısı hakkında bilgi kazandırmaktır. Temel olarak kat hizmetleri, ön büro, konaklama ve yiyecek-içecek sağlama konularına değinir. Ayrıca, oda ve diğer genel alanların temizlenmesi, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

TRZ 126 Ekonomiye Giriş
Bu dersin amacı mikro-ekonominin temellerini anlatarak, turizm talep ve arzını iktisadi yöntemlerle incelemek ve ekonomik verilerin turizm ile nasıl bağlanabileceğini araştırmaktır.
 
TRZ 142 Gıda ve Hijyen
Bu ders, öğrencilere profesyonel yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir. Bu ders kapsamında meslek ile ilgili sağlık riskleri de dahil olmak üzere gıda işleme, temel besin, enzimler, sindirim, gıda ve enerji sanitasyon temel ilkeleri kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere (HACCP) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Planı öğretilmektedir.

TRZ 146 Ön Büro Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere ön büronun işleyişinin temellerini içeren bilgi alış-verişi, oda rezervasyonu, fiyatlandırma, bagaj organizasyonu gibi bilgileri kazandırmaktır. Ders kapsamında ön büro işleyişi, örgüt yapısı ve yönetimi irdelenmektedir.

İNG 102 İngilizce II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Dersin amacı öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamaktır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesi yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verilmektedir.

YAD 102 Yabancı  Seçmeli Dil II ( RUS 102 Rusça II) 
Bu dersin amacı öğrencilerin seçtikleri yancı dile yönelik yazma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca turizmle ilgili konuları içeren alıştırmalarla kısa konuşma ifadelerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır. Dilbilgisi diyaloglar ve okuma parçaları yardımıyla öğretilmektedir.
 
AİT 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders kapsamnda siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler irdelenmektedir.

TRZ 100 Staj I
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir.

II. YIL- III. YARI YIL

TRZ 221 Seyahat ve Tur Operatörlüğü Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere seyahat endüstrisinin organizasyon olgusunu kazandırmaktır. Temel olarak tek ve paket tur satış konularının işleyişine giriş niteliğinde bilgiler içeren bir derstir. Ayrıca seyahat acentelerinin işleyişi ve organizasyonu hakkında da öğrenciler bilgilendirilmektedir.
 
TRZ 241 Yiyecek Üretimi
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Ders öğretmen rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenmektedir.
 
TRZ 244 Kat Hizmetleri Yönetimi
Bu ders öğrencilere kat hizmetleri yönetimi ve işleyişi ile ilgili konularda bilgi kazandırmayı amaclamaktadır. Ayrıca oda ve genel alanların düzen ve temizliği, insan kaynakları yönetimi ve envanter kontrolü gibi konularda öğrenciler bilgilendirilmektedir.

TRZ 261 Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemi
Ön büro rezervasyon otomasyon sistemi olan Suite 8 ön büro ve yiyecek-içecek programlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersler bilgisayar temelli dinleme  ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

İNG 201 İngilizce III
Turizm alanında ingilizceyi kullanarak akıcı iletişim kurma becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan bir derstir. Okuma ve yazma becerilerinin yanısıra konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktiviteler ve çalışmalar içerecek şekilde düzenlenmiştir.
 
YAD 201 Seçmeli Yabancı Dil III  ( RUS 201 Rusça III)
Bu ders öğrencilere seçtikleri yabancı dilde etkili iletişim becerileri kazandırmak amacıyla sözlü ifadelerin kurulması, birleştirilmesi ve düzenlenmesi konularında aktiviteler ve turizmle ilgili konularda sözlü tartışmaları içermektedir.

TUR 101- Türk Dili I (Uzaktan Eğitim)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.

II. YIL- IV. YARI YIL
TRZ 243 Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içermektedir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

TRZ 246 Bilgisayarlı Satış ve Biletleme
Bu ders turizm ve seyahat endüstrisinin organizasyonu ve yapısını incelemektedir. Temel olarak tur operatörlüğü, IATA temelli Amadeus sistemi üzerinden bilet kesme ve rezervasyon yer almaktadır.
 
TRZ 253 Finansal Muhasebe
Bu dersin amacı öğrençilere muhasebe ve finansal yönetim yönetim konularında bilgi vermek ve bu konularda analiz ve inceleme yapabilme yetkisine kavuşmalarını sağlamaktır. Ders, genel muhasebe prensipleri konusuyla başlanarak daha ileri düzey muhasebe uygulamalarının açıklamalarına geçilmektedir.
 
TRZ 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.
 
İNG 202 İngilizce IV
Ders, iş yazışmaları ve sözlü iletişim konuları üzerinde yoğunlaşan aktiviteleri ve çalışmaları icermektedir. Öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

YAD 202 Seçmeli Yabancı Dil IV ( RUS 202 Rusça IV)
Bu ders kapsamında iletişim ve dilbilgisi konuları bir arada işlenirken öğrencilere etkin iletişim kurma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
TUR 102- Türk Dili II (Uzaktan Eğitim)
Ders, yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farkları irdelenmektedir. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.