Dersler

Eklenme Tarihi: 11 Ocak 2019, 08:20
Son Guncelleme Tarihi: 21 Kasım 2019, 13:24

1. YIL
1. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
GST 110 Yiyecek Üretimi I (1.2) 3 4
GST 111 Turizme Giriş (3.0) 3 6
GST 115 İşletmeye Giriş (3.0) 3 6
GST 131 Ağırlama Endüstirisi için Matematik (3.0) 3 5
İNG 101 Turizm İngilizcesi I (3.0) 3 5
TUR 101 Türk Dili I (2.0) 2 2
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I (2.0) 2 2
Toplam Kredi   19 30

2. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
GST 140 Yiyecek Üretimi II (1.2) 3 5
GST 141 Beslenmenin Temel İlkeleri (3.0) 3 6
GST 142 Gıda ve Hijen (3.0) 3 5
GST 145 Gastronomiye Giriş (2.1) 3 5
İNG 102 Turizm İngilizcesi II (3.0) 3 5
TUR 102 Türk Dili II (2.0) 2 2
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2.0) 2 2
Toplam Kredi   19 30

Yaz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
GST 100 Yaz Stajı I (0.40) 0 12

2. YIL
3. Yarı Yıl
Güz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
GST 240 Yiyecek Üretimi III (1.2) 3 5
GST 241 İçeceklere Giriş (3.0) 3 6
GST 245 Yerel Mutfak I (1.2) 3 7
GST 247 Dünya Mutfağı I (1.2) 3 7
GST 249 Menü Planlama ve Geliştirme (3.0) 3 5
Toplam Kredi   15 30

4. Yarı Yıl
Bahar Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
GST 242 Yiyecek Üretimi IV (1.2) 3 6
GST 243 Hizmet Endüstrisi için Pazarlama (3.0) 3 6
GST 246 Yerel Mutfak II (1.2) 3 6
GST 248 Dünya Mutfağı II (1.2) 3 6
GST 264 Yiyecek ve İçecek Yönetimi (3.0) 3 6
Toplam Kredi   15 30

Yaz Dönemi

Dersin Kodu Dersin Adı T-P C ECTS
GST 200 Yaz Stajı II (0.40) 0 12

I. YIL- I. YARI YIL

GST 110 Yiyecek Üretimi I
Bu ders öğrencilere profesyonel yemek pişirmenin temel teori ve pratiğini öğretmeyi amaçlar. Ders öğretmenin rehberliğinde fakat öğrenci merkezli olarak öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir.

GST 111- Turizme Giriş
Bu ders, turizm endüstrsine genel bir giriş yapmak amacını taşır. Öğrencilere turizm alanında genel ve tarihi bilginin yanısıra turizmi motive edici öğeler ve turizm endüstisinin alt sistemleri hakkında bilgiler kazandırır. Bu derste ayrıca, turizm işletmeleri de ayrıntılı olarak incelenmekte ve gerekli terminoloji verilmektedir.
 
GST 115 İşletmeye Giriş
Bu dersin amacı işletme teşebbüslerinin ulusal ve uluslararası bağlamdaki işleyişini anlatmaktadır. Öğrencilere yöneticilik, planlama, organize etme, yönlendirme ve kontrol etme becerisi kazandırmayı amaçlayarak uygun metod ve tekniklere değinir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin karşılaşabileceği örnek problemlerin incelemekte ve analizini yapmaktadırlar

GST 131- Ağırlama Endüstirisi için Matematik 
Bu ders, öğrencilere turizm alanında kullanılan temel hesaplamaların öğretilmesini ve ayrıca temel istatistik tekniklerinin kazandırılması amaçlamaktadır.

İNG 101- Turizm İngilizcesi I
Bu dersin amacı, pre-intermediate seviyesinden başlayarak öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamayi amaçlamaktadır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak, ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumlar canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

TUR 101- Türk Dili I (Uzaktan Eğitim)
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar.Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.

AİT 101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Uzaktan Eğitim)
Ders, kavramlar, tanımlar, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılmasını kapsamaktadır.

I. YIL- II. YARI YIL

GST 140- Yiyecek Üretimi II
Yiyeceklerin hazırlanması ve pişirlimesiyle ilgili olarak mutfaklarda kullanılan terimler, yiyeceklerin saklanması, soğuk büfe ürünlerinin hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili ilkeler, tatlıların hazırlanması ve pişirilmesiyle ilgili yöntemler ve teknikler, pişirmede zamanın etkin kullanımıyla ilgili yöntemler ve teknikler ders kapsamında yer almaktadır.
 
GST 141 – Beslenmenin Temel İlkeleri
Ders, bireylerin enerji ve besin öğesi gereksinimlerini bilimsel yöntemlerle saptama, yeterli ve dengeli beslenme kuralları doğrultusunda bireye özgü beslenme plan ve programını geliştirebilme konularını içermektedi. Öğrencilerin toplumun beslenme durumunun saptanmasına yönelik yöntemleri kullanarak, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikaları geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.
 
GST 142- Gıda ve Hijyen
Bu ders, öğrencilere profesyonel yiyecek hazırlama konusunda ileri düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, öğrenci merkezli olarak, öğrencinin uygulamalara aktif katılımıyla işlenir. Bu ders kapsamında meslek ile ilgili sağlık riskleri de dahil olmak üzere gıda işleme, temel besin, enzimler, sindirim, gıda ve enerji sanitasyon temel ilkeleri kapsamaktadır. Ayrıca öğrencilere (HACCP) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Planı öğretilmektedir.

GST 145- Gastronomiye Giriş
Bu ders kapsamında gastronomi kavramının tanımının yapılarak sanat ve bilim yönleri ile incelenmesi, mutfak sanatının tarihsel gelişimi, yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde değerlendirilmesi, gastronomi ve turizm ilişkisi, gastronomi turizmi ve gastronomi turisti kavramlarının ele alınması ile gastronomi, yemek, kültür ve turizm arasındaki ilişkilerin anlaşılması amaçalanmaktadır.

İNG 102- Turizm İngilizcesi II
Bu dersin amacı, intermediate seviyesindeki öğrencilere genel ingilizce bilgisinin yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin kullanımının kazandırılmasıdır. Dersin amacı öğrencilerin temel İngilizce’yi etkili kullanabilmesini sağlamaktır. İngilizce dilbilgisini doğru ve etkili kullanabilmesi yanısıra, turizm alanında gerekli olacak terminoloji ve ifadelerin donanımını sağlamak ve öğrencinin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri durumları canlandırarak onlara İngilizceyi dinleyip konşabilme becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini de geliştirmeyi amaçlayarak temel konuşma alıştırma ve aktivitelerine yer verilmektedir.

TUR 102- Türk Dili II
Ders, yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farkları irdelenmektedir. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme ders kapsamında yer almaktadır.

AİT 102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders kapsamnda siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler irdelenmektedir.

GST 100 Staj I
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir.

II. YIL- III. YARI YIL

GST 240- Yiyecek Üretimi III
Bu dersin amacı profesyonel mutfak bilgilerinin terorik ve pratik ağırlıklı uygulanmasını içermektedir. Teknik ve mutfak teknolojilerini kullanarak yiyecek üretimi yapılması amaçlanmaktadır.

GST 241- İçeceklere Giriş
Alkollü ve alkolsüz içecek türleri ve kullanım alanları, saklama koşulları, alkolsüz içeceklerin özellikleri, alkolsüz içeceklerin tercih edilebilirliğini etkileyen etmenler, alkolsüz içeceklerle, yiyecek hazırlamada müşteri profilinin dikkate alınması ders kapsamında yer alan konulardır. Ders, içeceklerin üretimi, alkolsüz içeceklerin üretim aşamaları, alkolsüz içceklerin üretiminde kullanılan yöntemler ve teknikler, yiyeceklerin hazırlanmasında alkolsüz içeceklerin kullanımı, et ve et ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı, sebze ürünlerinde alkolsuz içeceklerin kullanımı, tatlı ve tuzlu su ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı, tatlı ve pasta ürünlerinde alkollü ve alkolsüz içeceklerin kullanımı konularının irdelenmesini hedeflemektedir.

GST 245- Yerel Mutfak I
Ders, Türk ve Kıbrıs mutfağının genel yapısı, yöresel mutfakta kullanılan malzemeler ve bu malzemelerle yemek hazırlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, yöresel mutfağa özgü tarihi ve kültürel öğeler ile bu öğelerle uyumlu yemek sunumunu ve organizasyonunu kapsamaktadır.
 
GST 247- Dünya Mutfağı I
Ders, dünya mutfakların kültürel temelleri, kullanılan belli başlı terimler, temel özellikleri, başlıca yiyecek hazırlama pişirme teknikleri, yiyecek hazırlamada kullanılan başlıca besin maddeleri, başlıca soslar, baharatlar ve garnitürler, başlıca araç-gereçler, başlıca sıcak, soğuk yemekler, salatalar ile tatlı ve pasta örneklerini kapsamaktadır.

GST 249 Menü Planlama ve Geliştirme
Ders, menü kavramı ve tanımı, menü türleri, menü kartlarının özellikleri, menü içeriği, menü içeriğinin işletmelerdeki öneminin yanında beslenme ilkeleri ile uyumlu menü planlaması ve geliştirlmesi konularını içermektedir.
 
II. YIL- IV. YARI YIL

GST 242 Yiyecek Üretimi IV
Bu ders, daha önceki ders içeriklerini kullanarak profesyonel yiyecek üretimi yapılması için ön hazırlık, pişirme aşamaları, sunum teknikleri ve yeni yöntemlerin kullanılmasını amaçlamaktadır.
 
GST 243- Hizmet Endüstrisi için Turizm Pazarlamasına Giriş
Bu ders turizmde pazarlamanın temel konularını içermektedir. Pazarlamanın konusu, kapsamı, gelişimi ve modern pazarlama yöntemlerinin işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca pazarlama stratejileri ve pazarlama araçları da bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

GST 246 – Yerel Mutfak II
Dersin amacı, klasik ve yerel Türk mutfaklarının teorik ve uygulamalı çalışılması. Türk mutfağını oluşturan temel yemek teknikleri, eski reçetelerin günümüz modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması, günümüze ait yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılmasını içermektedir.

GST 248- Dünya Mutfağı II
Ders, gelişmiş Fransız, İtalyan, Asya, Latin Amerika ve Balkan mutfakları, yemek pişirme teknikleri, malzeme ve araç gereç bilgisi ve yemek reçeteleri, uygulamaları konularından oluşmaktadır.
 
GST 264- Yiyecek ve İçecek Yönetimi
Bu dersin amacı öğrencilere yiyecek-içecek yönetimi ile ilgili temel konularda bilgi kazandırmaktır ve uygulamalar yaptırmaktır. Bunun yanısıra öğrencilere otellerin yiyecek-içecek bölümlerinde gereken planlama, mutfak organizasyonu, menü düzenleme, oda servisi, kokteyl hazırlama, sipariş alma ve servis konularında da geniş bilgi verilmekte ve uygulama yaptırılmaktadır.

GST 200 Yaz Stajı II
50 günlük bir staj içerir ve bölümün denetimiyle gerçekleştirilir.